Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Çok yönlü bir disiplin olan mimarlık, bilim, sanat ve teknoloji ile yakın ilişki içinde, yapılı çevrenin tasarımı ve üretimi ile ilgilidir.

İlgili konularda gerekli bilgi birikimini sağlayan Mimarlık Bölümü yapılı çevre bilincini geliştirmeyi ve öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ifade edebilecek yetkinliğe sahip mimarlar olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bölümümüz, disiplinler arası çalışmalarla ve bölümler arası etkileşimli eğitim ortamı ile desteklenen, bilgi ve deneyimin paylaşıldığı ve beraber üretildiği, özgün bir eğitim süreci sunmaktadır.

Mimarlık Bölümü günümüz dünyasının gerektirdiği çok yönlü düşünme ve üretebilme beceri ve alışkanlığına sahip, teknolojik, toplumsal ve pratik alanlardaki gelişmelere duyarlı, nitelikli mimarlar yetiştirmeyi hedefler. TED Üniversitesi’nin öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını, mimarlık eğitiminin gereği olan birebir ve yaparak öğrenme pratiği ile birleştiren Mimarlık Bölümü Lisans Programı disiplinler arası bilgi ve deneyim alışverişine açık bir eğitim atmosferi yaratmayı hedeflemektedir.

Program yapılı çevreye yönelik eleştirel bir kültürün oluşturulabilmesi ve mimarlık eğitiminin ve pratiğinin toplumsal ve kültürel bağlam ile ilişkilendirilebilmesi için araştırmacı, analitik ve esnek düşünme yetisine sahip, yaratıcı çözümler geliştirebilen, bilgi üretebilen ve dönüştürebilen, meslek etiğine duyarlı mimarlar yetiştirilmesi hedefleri üzerine kurulmuştur. Programın bir diğer amacı sürdürülebilir çevreler için disipliner bir bilinç oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin yapılı çevrenin tasarımı ve yapım süreçleri için yeni ve yaratıcı metotlar geliştirmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü, öğrencilerin uygulama ağırlıklı ve araştırma odaklı bir süreci deneyimlediği özgür ve özgün bir öğrenme ve araştırma ortamı sunar. Öğrencilerin mesleki pratiklerinin yanı sıra güncel akademik ve teknolojik gelişmelerle yoğun ilişki içinde bulunarak eğitimlerini tamamlamaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, teknolojik gelişmeler ışığında evrilen ve öğrencilerin yeni ortam ve araçları sorgulamasını ve deneyimlemesini mümkün kılan bir eğitim ortamı planlanmaktadır.