Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğrenim

Mimarlık Lisans Programı, öğrencilerin yoğunluklu olarak tasarım stüdyosu ortamında eğitim görerek mesleki bilgi ve beceri ile donanmasını hedefler. Mimari tasarım stüdyoları kişilerin mesleki donanımlarını geliştirdikleri bir ortam olmanın yanı sıra, doğrudan, kişisel ve ortak deneyimlerin bütünleşerek birbirlerini beslediği, öğrenci merkezli bir eğitim ve araştırma laboratuvarıdır. Diğer alan derslerinin içerik ve çeşitliliği ve bu derslerde öğrenilen kuramsal ve pratik bilgiler, stüdyo tasarım sürecini destekleyerek buradaki deneyimlere katkı sağlar. Bölüm dersleri; mimarlık tarihinden mimarlık kültürüne, çağdaş yapım teknolojilerinden yapım malzemelerine, bilgi teknolojilerinden fiziksel çevrenin incelenmesine ve üretimine, geniş bir yelpazede çeşitlenirken, öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimler, derslere paralel olarak düzenlenen seminer, konferans ve geziler ile desteklenir.

TED Üniversitesi’nin fakülteler arası iletişimi ön planda tutması ve sunduğu etkileşimli eğitim ortamı, öğrencilerin teknik ve teorik bilgi edinmesinin yanında aktif olarak sürece katılarak disiplin içi ve disiplinlerarası araştırma ve uygulamalar yapabilmelerini sağlar. Bununla beraber programın esnek yapısı, öğrencilerin bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersleri almalarını ve kişisel ilgi alanlarına uygun olarak kendilerini geliştirmelerine açık bir sistem olarak düşünülmüştür. Fakülteler arası oluşturulacak zengin seçmeli dersler havuzu ve yürütülecek disiplinlerarası çalışmalar sayesinde öğrencilerin mimarlık bölümünün olanaklarının yanısıra diğer bölüm ve fakültelerin teknik altyapılarından, fiziksel olanaklarından ve bilgi birikimlerinden faydalanabilecekleri, lisans eğitimlerinin yanı sıra farklı alanlarda yandal programlarına katılabilecekleri bir yapı hedeflenmiştir.

Program öğrencilere mimarlık alanının sınırları içinde kalmayan farklı deneyim ve bilgi alanları ile yoğun bir şekilde temas edilmesine açık, dinamik bir ortam sunar. Öğrenciler, bu temastan doğacak bilgi ve becerinin yanında, toplumsal, kültürel ve gündelik yaşama dair deneyim ve etkinliklerini çeşitlendirmek ve yoğunlaştırmak ve bu deneyimi mesleki donanımlarını zenginleştirecek bir katkı olarak işlevselleştirmek için teşvik edilmektedirler. Teknik ve teknolojik altyapı olanakları ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını ve bunların çağdaş söylemler üretme süreçleri üzerindeki potansiyelini ön planda tutan Mimarlık Bölümü, öğrencilerin sadece tasarım ve uygulama yetileri kazanmasını değil, araştırma, sorgulama ve eleştirel bakış geliştirmeye dair yetiler geliştirmesini ve bunları mesleki etkinliğinin ayrılmaz parçaları olarak içselleştirmesini hedefler.