Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

Bu programın sonunda, öğrencilerin anlayış ve yaratıcılıklarını göstermek için aşağıdakileri yapabiliyor olmaları beklenmektedir:

 1. Mimarlığın bilgi birikimini; mimarlık tarihi, kuramı, paradigmaları ve kavramsal çerçeveleri açısından, disiplinler arası bir yaklaşım içinde ve ilişkili sanatlar bağlamında yorumlayabilme.
 2. Planlama ve kentsel tasarımla ilgili bilgi birikimini, tarihi zemini, stratejileri ve mevcut kentsel söylemler açısından bütünleştirebilme.
 3. Düşüncelerini, hem Türkçe hem İngilizce, yazılı ve sözlü olarak ifade etmekte yeterli olduklarını gösterme.
 4. Düşünme, üretme ve sunum süreçlerinde, güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 5. Kuramsal ve deneyimsel bilgi birikimini uygulamaya dökebilme.
 6. Yaşam boyu öğrenme, zaman yönetimi, metodolojik çalışma ve araştırma alışkanlıkları için özdisiplin geliştirme.
 7. İnsan ve yapılı çevre arasındaki ilişkiyi, etik konular, toplumsal etkenler, insan davranışları ve kültürel çeşitlilik ile ilişkilendirerek tanımlama ve eleştirebilme.
 8. Tasarım kavramlarının ve tasarım sürecinin içselleştirilmesinde, soyut, analitik ve ilişkisel düşünme yeteneğini geliştirme.
 9. Temel mimari, çevresel ve evrensel tasarım ilkelerini kullanarak tasarım ve öneriler üretebilme.
 10. Bir mimari projeyi, bireysel ya da bir takımın parçası olarak, her aşamasını profesyonel ve katılımcı bir bağlamda bütünleştirerek geliştirebilme.
 11. Mevcut bilgi ve uygulamayı, uygun araştırma yöntemleri, nitelikli sorgulama, eleştirel düşünme ve etik bakış açıları kullanarak değerlendirebilme.
 12. Yaratıcı düşünce, bakış açıları ve çözümleri aktarabilmek için, kişisel yaratıcılık ve beceri geliştirme.

Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi

Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi

Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri

Program Çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Bağlantı Matrisi

Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi