Ana içeriğe atla

Yaz Stajı

Teori ve pratik arasında bir köprü görevi gören stajlar, mimarlık eğitiminin önemli bir parçasıdır. TEDÜ Mimarlık Lisans Programında iki zorunlu staj bulunur. Bunlardan ilki dördüncü yarıyılı takip eden yaz döneminde yeni bir bina inşaatı, tarihi yapı restorasyonu veya arkeolojik kazı alanında yapılabilen şantiye stajı, ikincisi ise altıncı yarıyılı takip eden yaz döneminde bir mimarlık ofisinde veya bir kamu kurumunun veya inşaat şirketinin tasarım ve proje biriminde yapılabilen mesleki uygulama stajıdır. Zorunlu stajlarla öğrencilerin gerçek dünya sorunlarıyla yüzleşmeleri ve mesleğin rol ve yetki alanlarını daha iyi tanımaları amaçlanır. Bu anlamda stajlar derslerde doğrudan aktarılması mümkün olmayan teknik ve mesleki bilgilerin edinebilmesine olanak sağlar. Öğrencilerin staj dönemi boyunca deneyimlerini, üstlendikleri görevleri ve kazanımlarını düzenli olarak kayıt altına almaları ve staj raporlarını hazırlayarak takip eden güz döneminin başında teslim etmeleri beklenir. Staj raporunun dili İngilizcedir ve yazılı açıklamalara ek olarak fotoğraf ve çalışma çizimleri gibi görsel malzemeleri de içerir. Zorunlu stajın süresi her bir staj için 30 iş günü olmak üzere toplamda asgari 60 iş günüdür. Dileyen öğrenciler stajlarını uzatabilir veya birden fazla iş yerinde gönüllü staj yapabilirler. Bu ikili staj modeli, mimarlık öğrencilerinin lisans eğitimleri boyunca iki farklı meslek ortamıyla tanışmalarına yardımcı olur ve onlara daha geniş bir bakış açısı kazandırır.

Koordinatörler

ARCH 399 Öğr. Görevlisi Melis Acar (melis.acar@tedu.edu.tr)

ARCH 499 Öğr. Görevlisi Çağrım Koçer (cagrim.kocer@tedu.edu.tr)

 

Yaz Stajı I – Uygulama Stajı – ARCH399

Şantiye stajı, öğrencilerin gerçek inşaat süreçleriyle meşgul oldukları benzersiz bir ortamdır. Bu staj sırasında öğrenciler, gerçek bir inşaat/tarihi yapı restorasyonu/arkeolojik kazı sahasındaki inşaat/restorasyon/kazı süreçlerini gözlemler, deneyimlerini günlük kayıtlarda fotoğraf ve eskizlerle belgelendirir ve tüm süreci anlatan bir rapor hazırlarlar. Öğrenciler, hafriyat ve temel yapımı, beton veya çelikten yapı işleri, çatı ve duvar inşaatı, yalıtım ve drenaj işleri, dış veya iç kaplama işleri ile çevre düzenleme, mekanik, elektrik ve altyapı işleri gibi çeşitli inşaat işlerini izlemenin yanı sıra disiplinlerarası bir ekip ve bir inşaat/restorasyon/arkeolojik kazı alanının nasıl yönetildiğini öğrenir. Öğrenciler ayrıca uygulamalı deneyime sahip olmak için çeşitli basit işlerde aktif rol de alabilirler. Bu yaz stajını tamamlayan öğrencilerin inşaat/restorasyon/kazı süreçlerindeki aktörlerin sorumluluklarını anlayabilmesi, inşaat/restorasyon/arkeolojik kazı alanlarında kullanılan inşaat işlerini, yapı malzemelerini ve makineleri tanıyabilmesi, teknik çizim ve belgeleri gerçek inşaat süreçleriyle  ilişkilendirebilmeleri ve işbirlikçi ve çok-disiplinli bir bağlamda takım çalışmasına dahil olabilmeleri beklenmektedir.

 

Yaz Stajı II – Büro Stajı – ARCH499

Büro stajı öğrencilerin profesyonel hayata dair proje süreçlerini takip edebilmeleri ve sahip oldukları tasarım ve mimari iletişim becerileri kullanabilmeleri için bir ortam sağlar. Bu stajda öğrencilerin mimari ofis veya projelendirme birimlerinin kompozisyonu, görev dağılımları, proje hazırlama ve revizyon süreçleri ile tanışık hale gelirken mimarın mesleki sorumluluğu ve etik değerler konusunda farkındalık geliştirmesi amaçlanır. Bu stajda öğrenciler staj yaptıkları iş yerinin çalışma alanı doğrultusunda tasarım ön araştırması, kavramsal tasarım, görselleştirme, uygulama ve detay projeleri hazırlama gibi pek çok aşamada görev alabilirler. Bu yaz stajını tamamlayan öğrencilerin tasarım araştırması ve ilk eskizden uygulama süreçlerine kadar farklı proje basamaklarında yer alabilmesi, statik, mekanik, elektrik gibi pek çok mühendislik ve altyapı dalı ile aydınlatma ve yangın danışmanı gibi uzmanlarla etkileşimin gereklilik ve yöntemlerini anlaması, zaman yönetimi ve sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda disiplinini geliştirmesi ve meslek etiğine uygun davranma konusunda bir bilinç elde etmesi beklenir.