Mimarlık Bölümü öğrencileri üniversite tarafından belirlenen gerekli koşulları sağladıkları takdirde yandal programına kayıt yaptırabilirler.