Ana içeriğe atla

Bölüm Başkanının Mesajı

Program; yapılı çevreye yönelik eleştirel bir kültürün oluşturulabilmesi ve mimarlık eğitiminin ve pratiğinin toplumsal ve kültürel bağlam ile ilişkilendirilebilmesi için: araştırmacı, analitik ve esnek düşünme yetisine sahip, yaratıcı çözümler geliştirebilen, bilgi üretebilen ve dönüştürebilen, meslek etiğine duyarlı olan mimarlar yetiştirilmesi, sürdürülebilir çevreler için disipliner bir bilinç oluşturulması ve bu doğrultuda öğrencilerin yapılı çevrenin tasarımı ve üretimi süreçleri için yeni ve yaratıcı metotları geliştirmesi üzerine kurulmuştur.

Bu bağlamda TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü, öğrencilerin uygulama ağırlıklı ve araştırma odaklı bir süreci deneyimlediği özgür ve özgün bir öğrenme ve araştırma ortamı sunar. 

TEDÜ Mimarlık Bölümü Başkanı