Ana içeriğe atla

TEDU Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı 2022-2023 Bahar Dönemi başvuruları başladı.

ad_t-thumbnail

Tarih:  Date -

BAŞVURU

https://erp.tedu.edu.tr/sap/bc/webdynpro/sap/zher_create_account?sap-language=TR#

 

PROGRAM HAKKINDA

Mimarlık pratiğinin son yıllarda, bilgiye erişim ve bilgi ile tasarım sürecini tanımlama üzerinden geçirdiği değişim, tasarım sürecinin araştırma ile bütünleştiği, araştırma ile birlikte tanımlandığı bir süreci ve deneyimi beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, tasarımın araştırmanın nesnesi olmaktan çıkıp, kendisinin bir araştırma olduğu yaklaşımı mimarlığa dair bilgi üretim süreçlerini de dönüştürmektedir. Tasarım yoluyla araştırma, bilgi ve üretim teknolojilerindeki gelişmelerin, küresel ve yerel ölçekte yaşanan krizlerin, toplumsal-kültürel ve siyasal süreçlerin farkında olan; bunların sonuçlarını doğru değerlendirebilen, yorumlayan, işleme sokan, tasarım yoluyla düşünen, bilgi üreten ve dönüştüren mimarlar yetiştirilmesinde bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. 

TEDU Mimari Tasarım Yüksek Lisans programı, katılımcılarına mimari tasarım alanı içinde, araştırma ve pratiğin bütünleşik olarak ele alındığı, düşünsel, yöntemsel ve eleştirel süreçlere dayalı bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Tasarım yoluyla araştırmanın araçlarının geliştirildiği bu ortam, mimarlık pratiğinin eleştirel ve entelektüel zeminini güçlendirirken katılımcılara akademik veya profesyonel hayatlarında kullanabilecekleri ileri seviye ve güncel tasarım becerileri kazandırarak mimarlık ve yapılı çevre alanında fark yaratan yenilikçi araştırmalar ve projeler üretebilmelerini için gerekli araştırma ve üretme ortamını sunmaktadır. 

Her başvuru döneminde ilan edilecek yıllık temalar ile mimari tasarım bilgisinin üretilmesi, biriktirilmesi, paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu temaların çalışılacağı stüdyo dersleri yüksek lisans araştırma ve pratiğinin temelini oluşturmaktadır ve her iki dönemlik sürecin sonunda bir araştırma çıktısına ulaşması hedeflenmektedir. Tez sürecinin de başlangıcı olacak stüdyo çalışmaları öğrencilerin farklı uzmanlıklardan akademisyen, araştırmacı, uzman vb. ile iletişim kurmasını ve ilerleyen tez sürecinde odak çalışma alanlarının belirlenmesini sağlamaktadır.

 

KABUL ŞARTLARI VE TAKVİM

Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programına 4 yıllık eğitim veren Mimarlık Bölümü mezunları başvurabilir. 

Programa başlamak için, TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. 

Daha fazla bilgi için https://els.tedu.edu.tr/tr/els/esdegerligi-kabul-edilen-ulusal-ve-uluslararasi-sinav-ve-sertifikalar sayfasına bakınız.

 

Programa Başvuru Değerlendirme Ölçütleri

  • Lisans mezuniyet not ortalaması= % 20
  • Mülakat= % 30
  • ALES= % 50 (en az 65 ALES sayısal puanı, 151 GRE Quantitative puanı aranmaktadır.

 

Başvurular
Başvurular http://admission.tedu.edu.tr adresi üzerinden alınmaktadır.

 

2022-2023 Bahar Dönemi Başvuru Tarihleri:

15 Aralık 2022-14 Ocak 2023

 

İstenen belgeler

  • Güncel Özgeçmiş
  • Mezun olunan lisans programlarından alınan not çizelgesinin (transkript) taranmış bir kopyası 
  • Niyet Mektubu

ALES /GRE sonuç belgesinin taranmış bir kopyası. (Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler.)

  • İki tane referans mektubu. march@tedu.edu.tr adresine e-posta ile iletilebilir.
  • Lisans diploması veya mezun durumundaki adaylar için Öğrenci Belgesi
  • İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL-IBT, TOEFL-PBT,+TWE, KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, UCLES)* Eşdegerlik Tablosu için tıklayınız. https://els.tedu.edu.tr/esdegerlik

 

*TED Üniversitesi "English Proficiency Exam (EPE)" sınavına İngilizce Yeterlik Belgesi olmayan tüm adaylar girebilir. İngilizce Yeterlik Belgesi başvuru sırasında mevcut değil ise kayıt tarihine kadar temin edilmelidir.
** Adayların mülakatta jüriye portfolyolarını (dijital veya basılı) sunmaları beklenmektedir. 

 

Burs Olanakları

Öğrencilerimize, programa kabul için esas alınan ölçütlerde sağladıkları başarı durumuna bağlı olarak, tam (%100) veya Farklı düzeylerde (%25-100) burs olanağı sağlanabilmektedir. Burs Yönergesi için tıklayınız.

https://graduate.tedu.edu.tr/yonetmelik-ve-yonergeler

 

Ücret Bilgileri

Öğrenim ücretlerine Mali İşler Daire Başkanlığı'nın web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

https://afa.tedu.edu.tr/en/node/2847