Ana içeriğe atla

MOBBİG 53

mobbig53_teduarch

Tarih:  Date -

MOBBİG 53 | TED Üniversitesi, Ankara, 25-26 Kasım 2022

BERABERE; Sürdürülebilir Çevreler için Katılımcı, Disiplinler-arası ve Çok-Aktörlü İletişim

Yakın dönemi biçimlendiren pek çok büyük toplumsal, siyasal ya da tarihi gelişme, iklim değişikliği ya da COVID–19 pandemisi gibi küresel olgular da dâhil olmak üzere, zamanımıza dair kavrayışımızın her zamankinden daha bütünlüklü, bileşik ve kapsamlı biçimlerde ifade bulmasına sebep oluyor. Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 hedeflerini oluştururken küresel ölçekte yoksulluğu ve adaletsizliği yok etmeye yönelik çabayı, küresel iklim krizi ve çevrenin korunması çerçevesi ile birlikte tanımlıyor.i Diğer yandan Avrupa Birliği Yeni Avrupa Bauhaus Girişimini, Yeşil Anlaşma’nın gereklerini yaşam çevrelerine “güzel, katılımcı ve sürdürülebilir” biçimlerde aktarma amacı doğrultusunda tanımlarken, yüzyıl önce benzer toplumsal hedefleri sanat, zanaat ve mimarlık arasındaki bariyerleri yıkarak gerçekleştirmenin öncülüğünü üstlenmiş tarihsel Bauhaus’a açık ve güçlü bir atıf ile isimlendiriyor.ii Artık öyle görünüyor ki, daha özgür ve daha adil bir yaşamın, daha yeşil ve sürdürülebilir yaşam çevrelerindeki geleceğini kurmak için çok yönlü ve çok disiplinli bir bilgi-eylem bütününün çok aktörlü ve hiç kimseyi dışarıda bırakmayan bir katılımla örgütlenmesi zorunlu.

Üniversitelerin ve meslek ortamlarının bu yeni bağlamda ihtiyaç duyduğu güncelleme, sadece ilgili bilgi alanlarındaki genişleme (ve bariyerlerin kalkıp biraz daha ötelerde ve belki biraz daha geçişli biçimlerde tekrar kurulması) değil, sürdürülebilir bilgi-eylem örgütlenmelerinde çok yönlü katılımı mümkün kılacak ortak bir gelecek dili lehine, iletişim becerilerinin pekiştirilmesidir. Bu ortak gelecek dilinin kavram kümesinin ve sözcük dağarcığının eleştirel değerlendirmesi, sadece mimarlık gibi bilgi alanlarının ve mesleklerin değil, hem bir kavram hem de bir kurum olarak üniversitenin de tazelenmiş bir anlamlandırma içinde yeniden kıymet bulmasını sağlayabilir.

Bu bağlamda, Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları (MOBBİG) 53. toplantısı çerçevesinde, çok disiplinli tartışmanın amaçlandığı bir atölye kurgusu öngörülmüştür. Her atölyede, birisi mimarlık alanı dışından, birisi mimarlık alanından iki eş-moderatörün koordinasyonunda, alan dışından davetli moderatörlerin kendi alanından getireceği örnek, başlık, kapsam, içerik ve benzeri ile başlayacak ve disiplinler-arası iletişim üzerine yoğunlaşarak ilerleyecek bir atölye kurgusu planlanmaktadır. Tüm mimarlık eğitimcilerini ve akademisyenleri, güzel, adil ve sürdürülebilir bir gelecek için “neler yapabiliriz?” sorusu ile birlikte “diğerleri neler yapıyorlar?” sorusunu sormaya ve yanıtları beraber tartışmaya çağırıyoruz.

          (birlikte: Birlik içinde, bir arada; eski Türkçe bir “1” sözünden.
           beraber: Aynı düzeyde, eşit, denk; Farsça bar ā bar’dan; birbiri üzerine, birbirinden üstün.)

MOBBİG 53_SONUÇ RAPORU

TOPLANTI PROGRAMI


i https://sdgs.un.org/2030agenda
ii https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/about-initiative_en