Açılış Konuşması_GELECEĞİ YAPILANDIRIRKEN: MİMARIN ETKİSİ

Tarih: 
Salı, 19 Eylül 2017
Başlangıç zamanı: 
13:30
Konum: 
TEDÜ Çok Amaçlı Salon

Dünyamız önceden görülmemiş bir hızla değişiyor. Yakın gelecekte kentsel nüfusta belirgin bir artış bekleniyor. Bu artışın doğal sonucu ise konut talebindeki yükseliş olacak. Bütün dünyanın içinde bulunduğu bu önü alınamaz kentleşme akımının sonuçlarını şimdiden görebiliyoruz. Barınma, yeme içme ve enerji ihtiyacı alanlarındaki kıtlık gitgide artıyor. Çevresel, teknolojik, politik, ekonomik ve sosyal alanlardaki değişimler çevremizi, toplumumuzu ve yaşantımızı hızla yeniden şekillendiriyor. Bu değişimlere en doğru ve hızlı şekilde uyum sağlayabilmek için tüm bu sorunsalları yeni fırsatlar olarak gören bir jenerasyona gereksinimimiz bulunuyor.

Yakın gelecekteki küresel tasarım sorunları ve çözümlerine ilişkin çağdaş mimarların toplumdaki görev ve sorumlulukları nelerdir? Eğitim programları güncel mimarlık tasarımları için bilgi ve düşünce yeterliliğini sağlıyor mu? Eğitimciler yaklaşan pedagojik sorunsallar için donanımlı mı? Yeni kuşak mimarların ileri görüşlü ve yaratıcı olmak konusunda esin kaynağı neler olabilir? Günümüz sorunlarının etkili ve hızlı çözümlenmesinde ve gelecekteki konuların şimdiden doğru planlanmasında mimarların eğitim acısından ne tür gereksinimleri var? Güncel ve yenilikçi bakış açıları nelerdir? Ve bu düşünce yapılarının sonucu olarak mimarlık diğer branşlara nasıl yol gösterir? 

Vuslat Demircay, Ph.D.

Professor, Graduate Program Thesis Coordinator
NewSchool of Architecture & Design, San Diego CA
 

Eğitim: Doktora - Yapı Bilgisi Programı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü; Lisans ve Yüksek Lisans - ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Meslek Geçmişi: 1989’dan beri akademisyen, mimar, mimari tasarım danışmanı ve araştırmacı. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans programlarında tam zamanlı öğretim üyesi, Tolar Mimarlık’ta proje müdürü ve Alman Büyükelçiliği’nde mimari danışman. 2003 yılından beri A.B.D.’de NewSchool of Architecture and Design’da değişik pozisyonlarda görev almaya devam etmektedir. Bunlar; misafir öğretim üyesi, tam zamanlı profesör, Yüksek Lisans Tez Koordinatörü, Yüksek Lisans Programı Bölüm Başkanı.

Kendisinin birçok uluslararası yayını bulunmaktadır. Bunun yani sıra, Proceedings for Water Supply and Drainage for Buildings kitabının editörlüğü, Mimarlık Eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası araştırma ve çalıştaylara katılımı, öğrenci yarışmalarında aktif jüri üyeliği ve bilimsel yayınlarda makale hakemliği bulunmaktadır. Uluslararası sempozyumlar ve doktora sonrası çalıştaylar düzenlemiştir. 2010 yılında NSAD’de ilk defa gerçekleştirilen Laureate Global Architecture and Design zirvesindeki katılımı ve başarılı organizatörlüğü göz önüne alınarak President’s Award (Rektörlük Ödülüne) layık görülmüştür.