Ek Dal

 

Mimarlık Fakültesi ekdal programları diğer fakültelerdeki öğrencilere açıktır. Mimarlık Bölümü ekdal
programını tamamlamak için öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm müfredatında belirtilen ekdal ders
sayısı uyarınca 4 veya 5 ders alırlar. Bu derslerin ikisi aşağıdaki zorunlu dersler olmalıdır. Kalan(lar)
Mimarlık Bölümü tarafından bölüm seçmeli dersi olarak açılan ARCH kodlu dersler arasından (varsa
derslerin önkoşul gerekleri sağlandığı sürece) seçilebilir.
Ekdal programına ARCH 121 dersi ile başlanması gereklidir. Aksini gerektirecek özel durumlarda,
öğrencilerin, ARCH 121 dersini almadan önce veya ARCH 121 dersi ile aynı dönemde, diğer
derslerden birisini alabilmeleri için hem almak istedikleri dersi veren öğretim üyesinin hem de
danışmanlarının onayını almaları gerekmektedir.

Zorunlu Dersler:
ARCH 121 Mimarlığa Giriş (3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
ARCH 221 MimarlıkTarihi I (3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS

Önerilen Program:
Yarıyıl 5: ARCH 121
Yarıyıl 6: ARCH seçmeli
Yarıyıl 7: ARCH 221
Yarıyıl 8: ARCH Seçmeli + (ARCH Seçmeli)